Wat u als werkgever moet weten

Duurzaam perspectief

Uw bedrijf is er bij gebaat dat uw werknemers goed in hun vel zitten. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Een wandelcoachtraject kan een langdurig ziekteverzuim van uw medewerker voorkomen. Of, in het geval de medewerker al ziekteverlof heeft, kan het reïntegratie juist versnellen of bevorderen.

Wandelen en het zijn in de natuur werkt stressverlagend, maakt energieker en fitter, reduceert de kans op depressie, ziektes op het gebied van hart- en bloedvaten, zorgt vanzelf voor nieuwe inzichten en nog veel meer. Wandelen gecombineerd met een kortlopend coachingtraject gericht op resultaat en het nemen van actie, is een succesvol gebleken traject.

Ook in het geval van het ManagerTalk-traject gelden alle voordelen van het wandelen in de natuur voor uw werknemer. Hij of zij lucht zijn of haar hart, praat met een onbevooroordeeld iemand die geen connecties heeft met uw bedrijf, maar die de stress van het manager-zijn (her)kent. De natuur doet haar werk: uw medewerker zal tot nieuwe inzichten komen en/of zich nog meer gesterkt voelen.

Concreet

Tijdens de coachsessies zal gewerkt worden naar een doel dat samen met de werknemer is vastgesteld. Dit doel wordt tijdens het kennismakingsgesprek vastgesteld. Daarna volgen in de regel 4 coachwandelingen van 90 minuten.

Heeft u werknemer gekozen voor wandelingen in het ManagerTalk-traject, dan zal de duur van het traject afhangen van de afspraken die gemaakt zijn.

Privacy

Ik respecteer de privacy van uw werknemer. Inhoudelijke terugkoppeling geef ik volgens de geheimhoudingsplicht niet.